bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Gliwice


szkolenia bhp Gliwice Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy pracodawców oraz pracowników z firm mających siedzibę zlokalizowaną w Gliwicach oraz okolicznych miejscowościach na szkolenia bhp wstępne i okresowe. Pamiętać należy, że szkolenia te są obowiązkowe dla pracowników oraz pracodawców i uchylanie się od tego obowiązku może wiązać się z konsekwencjami.

I właśnie dlatego, aby ułatwić pracodawcom i pracownikom realizację szkoleń bhp oferujemy usługi, które w większości przypadków realizujemy bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy. Niemniej jednak możliwe jest również odbycie szkoleń bhp z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line/przez internet) oraz w formie wideokonferencji. Mamy nadzieję, że oferowane rozwiązania będą dla Państwa wygodne oraz w pełni satysfakcjonujące.

Skąd wynika obowiązek organizowania i odbywania szkoleń bhp?

Przede wszystkim obowiązek realizacji szkoleń bhp wynika z zapisów, które można odnaleźć w Ustawie Kodeks pracy. Poniżej prezentujemy treść, która dotyczy obowiązku przeszkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: [...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Prowadzimy szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

W jaki sposób prowadzimy szkolenia bhp?

Staramy się, aby szkolenia bhp były maksymalnie interesujące oraz angażujące pracowników. Aby nie były tylko przykrym obowiązkiem. Ponadto w trakcie szkoleń bhp zachęcamy do zadawania pytań, na które z chęcią odpowiemy. Warto również pamiętać, że szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie wcześniej przygotowanych programów szkoleń bhp (niezależnie czy wstępnych czy okresowych), aby spełnić wszelkie wymagania Ustawodawcy. Ponadto w przypadku, jeśli Państwo takich programów szkoleń nie posiadają- zapraszamy również do kontaktu (dokumentacja zawsze przygotowywana jest indywidualnie dla każdej firmy).

Pozostałe niezbędne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia, jego formę i czy jest to szkolenie wstępne czy okresowe oraz grupę zawodową. Usługa szkoleniowa realizowana jest w uzgodnionym wcześniej terminie.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: