bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie/aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
(sporządzenie indywidualne dokumentu)


Ocena ryzyka zawodowego Pawłowski BHP ppoż.

Ustawa Kodeks pracy reguluje, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Ocena ta powinna mieć związek z wykonywaną pracą i określać niezbędne środki profilaktyczne, które zmniejszają ryzyko zawodowe. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego jest podstawowym dokumentem, którego brak może skutkować nałożeniem grzywny przez przedstawicieli Inspekcji Pracy. Ponadto "ryzyko zawodowe" jest fundamentem dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy w firmie.

Oferujemy opracowanie/aktualizację dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, która spełniać będzie wszelkie wymagania prawne i jest opracowana na podstawie Polskiej Normy. Dzięki znajomości zagrożeń, jakie mogą wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy, dokument ten opracowujemy w maksymalnie krótkim czasie zachowując jego odpowiednią jakość.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W przypadku pytań o ofertę prosimy o przesłanie informacji nt. rodzaju wykonywanej pracy (np.: pracownik administracyjno-biurowy) oraz informację czy pracownicy stosują środki chemiczne (oraz prosimy o podanie ich nazw handlowych) oraz jakie maszyny/urzadzenia/narzędzia są użytkowane podczas pracy. Każda nasza ocena ryzyka zawodowego opracowywana jest zgodnie z przesłanymi informacjami.Pozostałe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w pliku pdf. Plik znajduje się tutaj. Ceny ustalane są indywidualnie. Zapraszamy również do obejrzenia przykładowych zdjęć dokumentu (na podstawie dokumentu opracowanego dla jednej z firm) zdjęcia przykładowej oceny ryzyka zawodowego.


Zobacz również inne nasze usługi: