bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapraszamy do zapoznania się z naszymy aktualnosciami:
Data: 18.05.2024r.
Nowe darmowe publikacje o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy zostały opublikowane na naszej stronie www. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami i mamy nadzieję, że będą dla Państwa pomocne.

Data: 08.05.2024r.
Zmiana w wymaganiach ergonomicznych wszystkim pracodawcom przypominamy, że od maja 2024r. obligatoryjne będą nowe wymagania ergonomiczne dla stanowisk pracy. Do najważniejszych zmian dla stanowisk pracy z monitorem ekranowym można wskazać: zróżnicowaną wysokość ustawienia klawiatury oraz monitora ekranowego, a także krzesła z regulowanymi podłokietnikami.

Data: 27.04.2024r.
Powoli kończy się projekt energetyczny, którego jesteśmy uczestnikami. Roboty budowlane polegały na zbudowaniu bloku energetycznego, kotła na paliwo gazowe, które produkuje ciepło technologiczne oraz energię elektryczną dla jednej z najbardziej znanej firmy na polskim i zagranicznym rynku, produkującej produkty chemiczne. Trzymajcie kciuki, aby w maju klient naszego klienta odebrał wybudowany blok bez żadnych zastrzeżeń! Raportując, procesy budowlane zakończyły się brakiem wypadków przy pracy u naszego klienta oraz u firm podwykonawczych. I to nas bardzo cieszy! Setki raportów w zakresie BHP oraz skuteczny nadzór nad tymi warunkami. Faktem jest to, że było co robić, a sama realizacja usługi wymagała wielu roboczogodzin. Ten sam klient zaproponował nam dalszą współpracę na innym projekcie, co już świadczy o jakości realizowanych przez nas usług. Proponowanym projektem jest realizacja, która wykonana zostanie dla jednego z największych dostawców prądu na terenie Polski, który kładzie nacisk na wysokie standardy BHP oraz ppoż..

Data: 19.03.2024r.
Monitory ekranowe (wymagania ergonomiczne) pracodawcom przypominamy, że w niedługim czasie nowe wymagania ergonomiczne będą obligatoryjne w każdym przypadku. Stąd zachęcamy do wykonania analizy ergonomicznej stanowisk pracy, z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Wynik analizy ergonomicznej pozwoli na skuteczne i sprawne dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań. W przypadku zainteresowania zapraszamy do skorzystania z zakładki 'kontakt' lub przesłanie zapytania poprzez naszą skrzynkę e-mail.

Data: 01.03.2024r.
Informujemy, że w niedługim czasie zakończymy projekt budowlany, gdzie pełnimy rolę służby BHP dla generalnego wykonawcy, dla jednej z bardziej znanych firm budowlanych w Polsce. Do tej pory nie odnotowano wypadków podczas prowadzonych procesów budowlanych. Do naszych zadań należy zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kontaktami z podwykonawcami, w tym dokonywania oceny przekazanej dokumentacji BHP przygotowywanej przez pracowników służby BHP (akceptacja dokumentacji BHP lub brak akceptacji, dopuszczającej do realizacji procesów budowlanych) oraz narzucania wymagań BHP na firmy podwykonawcze. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasz klient jest firmą, która jest członkiem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Data: 10.02.2024r.
Kolejne gotowe instrukcje bhp informujemy, że dodaliśmy nowe instrukcje BHP do naszej bazy, gotowe do zakupu od ręki. Wszystkie nasze instrukcje bhp są przygotowywane bezpośrednio przez nas, co gwarantuje, że są one odpowiedniej jakości. Praktycznie każda nasza instrukcja jest kilku stronnicowa, więc można w ich treści odnaleźć niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej pracy.

Data: 31.01.2024r.
W dalszym ciągu jesteśmy w grze :) kolejny raz nasi klienci przedłużyli z nami umowy dot. świadczenia usług BHP. Bardzo z tego powodu się cieszymy, że nasi klienci doceniają nasz wkład pracy w budowanie bezpiecznych warunków pracy. Z ciekawszych projektów, w dalszym ciągu pełnimy rolę służby BHP dla generalnego wykonacy i tutaj podobnie jak u innych, umowa została przedłużona.

Data: 10.01.2024r.
Weszło w życie nowe rozporządzenie, które dotyczy czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego oraz napylania i natryskiwania cieplnego. Zwrócić uwagę należy, że rozporządzenie to nakłada kilka wymagań na pracodawców w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Więcej informacji można przeczytać zapoznając się z tym rozporządzeniem

Data: 20.12.2023r.
Życzenia świąteczne oraz noworoczne wszystkim pracodawcom oraz pracownikom życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, udanych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia i udanej zabawy sylwestrowej. Bezpieczeństwa!

Data: 22.11.2023r.
Dnia 16.10.2023r. ponownie rozpoczęliśmy współpracę z Generalnym Wykonawcą na jednej z małopolskich budów w zakresie świadczenia usług BHP. Głównymi naszymi zadaniami jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami BHP na terenie budowy oraz weryfikacja przekazanej dokumentacji BHP przez wykonawców. Usługi świadczone są dla jednej z największych firm budowlanych na Polskim rynku, która znana jest również poza granicami naszego kraju. Ponownie jest to dla nas duże wyróżnienie. Dziękujemy za okazane zaufanie. Firma jest członkiem porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie.

Data: 20.11.2023r.
znów przeprowadziliśmy kolejne szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników, mamy nadzieję, że w udanej atmosferze. Szkolenia przeciwpożarowe obejmowały część teoretyczną oraz część praktyczną- co prawda bez użycia ognia (tj. jego gaszenia), ale gaśnice zostały uruchomione. Zawsze zachęcamy pracodawców do realizowania szkoleń przeciwpożarowych, które składają się z dwóch części. Dlaczego? Bo są one zwyczajnie ciekawsze dla pracowników oraz częściej pozostają w pamięci pracowników- i o to właśnie chodzi, aby pozostały po szkoleniu w pamięci niezbędne pracownikowi informacje.

Data: 14.11.2023r.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym prac wzbronionych młodocianym. Pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników młodocianych przypominamy, że zmieniło się rozporządzenie dot. prac wzbronionych młodocianym.

Data: 08.11.2023r.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych (pracy z komputerem) w dniu 17.11.2023r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące małych monitorów ekranowych. W rozporządzeniu wprowadzono kilka zmian definicyjnych oraz tych, które związane są z wymaganiami ergonomicznymi na stanowisku pracy. Na przystosowanie stanowisk pracy, pracodawcy mają 6 miesięcy. W przypadku pytań lub konieczności zrealizowana analizy ergonomicznej, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Data: 22.10.2023r.
Ponownie reprezentujemy generalnego wykonawcę na projekcie budowlanym realizowanym dla jednej z największych firm z sektora chemicznego, której jedna z siedzib znajduje się na terenie Małopolski. Projekt budowlany dotyczy wybudowania insfrastruktury technicznej dla tego klienta. Klient dba o to, aby podczas realizownaych robót zachowywać wysokie standardy BHP, co widać chociażby pomiając inne aspekty po tym, że jest to jedyna znana nam firma, która prowadzi kontrole prędkości poruszających się pojazdów transportowych/samochodowych na drogach wewnątrzzakładowych oraz wyciąga surowe konsekwencje za nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości poruszania się. Mamy nadzieję, że ten projekt również nie zakończy się poważnym wypadkiem. Trzymajcie kciuki! :)
Z ciekawszych zadań, które właściwie już są realizowane w procesach budowlanych są badania radiograficzne spoin spawalniczych. Pozostałe kwestie obejmują montaż elementów wielkogabarytowych, prace pożarowo niebezpieczne, prace związane z betonowaniem różnych elementów itp.. Mimo pewnego doświadczenia, w każdym przypadku jest szansa, aby nauczyć się czegoś nowego i bardzo z tego się cieszymy!

Data: 28.09.2023r.
Nowe oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcje BHP informujemy, że na naszej stronie www opublikowaliśmy nowe, możliwe do zakupienia "od ręki" oceny ryzyka zawodowego (gotowe oceny ryzyka zawodowego). Ponadto pojawiły się nowe, gotowe "od ręki" instrukcje BHP (gotowe instrukcje BHP). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu. Jednocześnie przypominamy, że na podstronie www będziemy systematycznie aktualizować informacje o możliwych dokumentach do zakupu.

Data: 01.09.2023r.
No to po wakacjach :) więc zabieramy się ostro do pracy :):):).

Data: 01.07.2023r.
Wszystkim pracodawcom i pracownikom życzymy udanych urlopów :)! Jednocześnie informujemy, że przez cały okres wakacyjny nasza firma będzie otwarta.

Data: 01.07.2023r.
Sars-Cov-2 zniesienie stanu zagrożenia stanem pandemicznym. Zgodnie z informacjami określonymi w doniesieniach medialnych, z dniem 01.07.2023r. zniesiono stan zagrożenia stanem pandemicznym. Z całą pewnością jest to informacja na którą czekało wiele osób. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie szkolenia bhp, które nie były realizowane w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących stanu pandemii oraz stanu zagrożenia stanem pandemicznym nie będą miały zastosowania. To znaczy, że szkolenia te należy uzupełnić w wymaganym przez ustawodawcę terminie. W razie czego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń BHP. Prowadzimy szkolenia bhp w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem telekonferencji i jako samokształcenie kierowane. [Edit w dniu 28.07.2023r.] Prezydent RP podpisał ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym , w której, w art. 56 wskazano, ze teremin uzupełnienia zaległych szkoleń został wydłużony do 180 dni, co z pewnością jest ukłonem dla pracodawców i pozwoli na spokojne zrealizowanie tego obowiązku. Informacja również została przedstawiona na stronie GIP kliknij tutaj.

Data: 01.07.2023r.
Badania spalin diesla, badania środowiska pracy. Od 20 lutego bieżącego roku wszedł obowiązek wykonywania badań na stanowiskach pracy, gdzie emitowane są spaliny z silników diesla, mierzonych jako węgiel elementarny. Wymaganie to związane jest z rozporządzeniem z dn. 18.02.2021r. dotyczącego najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń w środowisku pracy. Już o tym fakcie informowaliśmy, ale w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą o zmianie w tym temacie.

Data: 29.06.2023r.
Naszym klientem była jedna z bardziej znanych firm na rynku budowlanym, która realizuje swoje inwestycje w kraju oraz za granicą. Przez tą firmę zostaliśmy zaproszeni do realizowania usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Generalnego Wykonawcy. Zadania realizowaliśmy z należytą starannością, co zostało odzwierciedlone w otrzymanych przez nas referencjach. Do naszych zadań należało zapewnienie pełnej zgodności prowadoznych procesów budowlanych z regulacjami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z wymaganiami planu BIOZ, a także kontroli dokumentacji IBWR przedstawionych przez wykonawców poszczególnych robót- wskazywania błędów w dokumentacji oraz akceptacji poprawek i innej dokumentacji. Z otrzymanymi przez nas referencjami można się zapoznać kliknij tutaj.

Data: 23.04.2023r.
Nowe zdjęcia w naszej galerii . Zapraszamy do zapoznania się z nowymi fotografiamii wykonanymi na naszych projektach. Uzupełniliśmy galerię z projektu budowlanego realizowanego na terenie Niemiec oraz w Katowicach (Niemcy 2022r., a projekt w Katowicach realizowany jest aktualnie), kliknij tutaj.

Data: 22.03.2023r.
Kolejna firma produkcyjna . Informujemy, że naszym klientem została kolejna firma produkcyjna.Dla nas to kolejne wyróżnienie, gdyż podczas negocjacji warunków umowy postawione zostały wysokie wymagania dotyczące obsługi BHP tego podmiotu. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę bhp oraz posiadamy uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stąd są duże szanse na to, że spełnimy pokładane w nas oczekiwania. Więc do dzieła! :)

Data: 20.02.2023r.
Pawłowski BHP ppoż. pełni rolę służby BHP na jednej z budów z ramienia Generalnego Wykonawcy . Z przyjemnością informujemy, że jedna z najbardziej znanych firm na polskim oraz zagranicznym rynku (projekty budowlane), zaprosiła nas do współpracy na jednym projekcie budowlanym realizowanym w centrum Katowic. Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie.

Data: 21.01.2023r.
Wybuch na stacji paliw i śmierć pracownika Informujemy, że doszło do kolejnego tragicznego wypadku. Na stacji paliw w Zgorzelcu podczas prac związanych z czyszczeniem zbiornika podziemnego na paliwa doszło do wybuchy. W wyniku zdarzenia jeden pracownik poniósł śmierć na miejscu. Więcej informacji można odnaleźć klikając tutaj. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wypadków ciężkich oraz śmiertelnych i zbiorowych, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zdarzeniu inspekcję pracy oraz prokuraturę. Jest to jeden z podstawowych obowiązków związanych z takimi zdarzeniami, pomijając fakt zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Data: 02.01.2023r.
Zmiana wzoru dokumentacji Przypominamy, że zmienił się wzór statycznej karty wypadku od dnia 01.01.2023r.. Stąd stary wzór nie powinien być już stosowany. Jednocześnie przypominamy, że warto uzyskać dostęp do sprawozdawczości GUS elektronicznej- skuteczne i proste narzędzie do elektronicznego przesyłania informacji nt. wypadku do Głównego Urzędu Statystycznego. Więcej informacji można odnaleźć klikając tutaj.

Data: 19.12.2022r.
Życzenia świąteczne Wszystkim życzymy wszystkiego dobrego oraz szampańskiego sylwestra oraz bezpieczeństwa w pracy!

Data: 15.12.2022r.
Nowa usługa Informujemy, że wprowadziliśmy nową usługę- przeglądy ppoż. hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych, które potocznie nazywane jest "badaniem hydrantów". Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą podstronę, gdzie odnajdą Państwo informacje nt. świadczonych usług bhp i przeciwpożarowych.

Data: 27.11.2022r.
Wprowadzamy nową usługę związaną z ochroną przeciwpożarową. Nadszedł długo wyczekiwany czas, kiedy do naszej oferty wprowadzamy przeglądy przeciwpożarowe hydrantów. Więcej o usłudze można przeczytać zapoznając się z informacjami umieszczonymi na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy.

Data: 19.11.2022r.
Pożar w strzelnicy. Niestety tym razem nie udało się- co najmniej 3 osoby zginęły w pożarze; nie musimy dodawać, że to jest straszna śmierć. Do tragicznego pożaru doszło w kompleksie hotelowo-rekreacyjnym w Chrząstowicach pod Opolem. Więcej informacji można odnaleźć klikając tutaj. Jednocześnie przypominamy, że przestrzeganie wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych jest ważne. Choć oczywiście nie sugerujemy tutaj, że wymagania przeciwpożarowe nie były spełnione w tym przypadku. Pamiętajmy, że wymagania te mają na celu ochronę zdrowia i życia osób oraz uniknięcie lub minimalizowanie wszystkich negatywnych skutków pożaru.

Data: 16.11.2022r.
Wypadek śmiertelny w Elektrowni Bełchatów. Niestety kolejny raz informujemy o wypadku śmiertelnym. Więcej informacji o wypadku. W tym przypadku wypadek wydarzył się podczas prowadzonych prac na wysokości. Jednocześnie przypominamy, że pracą na wysokości jest praca, która wykonywana jest powyżej 1 m nad poziom otaczającego terenu lub podłogi. I w każdym przypadku podczas pracy na wysokości należy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczenia pracowników przed upadkiem.

Data: 10.11.2022r.
Nowe wpisy w darmowych publikacjach bhp i dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Informujemy, że pojawiły się darmowe publikacje, z którymi możecie się Państwo zapoznać klikając w link: darmowe publikacje bhp i przeciwpożarowe. Mamy nadzieję, że poruszana tematyka będzie dla Państwa pomocna. Zapraszamy także do kontaktu i przesyłania ewentualnych uwag. Jeśli chcą Państwo, abyśmy omówili konkretny temat z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, także zachęcamy do kontaktu.

Data: 07.11.2022r.
Pracodawco, biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o poważnych wypadkach w firmach przypominamy, że to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki bhp w swojej firmie. I odpowiedzialność ta występuje także w przypadku, kiedy pracodawca zatrudni pracowników służby bhp lub specjalistów spoza zakładu pracy. Stąd przypominamy, że zapewnienie odpowiedniego nadzoru w tym zakresie leży w interesie każdego pracodawcy i warto pochylić się nad wymaganiami bhp w Twojej firmie. Z naszej strony zapewniamy, że możemy pomóc, aby wypełnić ten obowiązek na odpowiednim poziomie. Więcej informacji można odnaleźć na naszej stronie, kliknij tutaj.

Data: 05.11.2022r.
Kolejny wypadek śmiertelny w firmie. W ostatnim czasie dociera do nas dużo informacji nt. poważnych wypadków, których skutkiem jest ciężkie naruszenie ciała lub śmierć pracownika. Niestety tym razem także przekazujemy informacje nt. śmiertelnego wypadku, który miał miejsce na jednej z budów- nie żyje 26 letni pracownik. Więcej informacji można odnaleźć na stronie, kliknij tutaj.

Data: 01.11.2022r.
Śmiertelny wypadek pracownika w silosie, pracodawca przed sądem. Jakiś czas temu ruszył proces pracodawcy, u którego zmarł pracownik, który zginął podczas prac w przestrzeni zamkniętej. Prokuratura zarzuciła pracodawcy niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, czego skutkiem była śmierć pracownika. Zgodnie z informacjami, pracodawca powinien zapewnić, aby prace prowadzone były z pomostu, nie zostały wyłączone ślimaki silosu oraz nie zapewniono szkolenia bhp oraz badań lekarskich i odpowiedniego nadzoru nad prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych, a także bez opracowania odpowiedniej instrukcji BHP prowadzenia tego typu prac. Jeśli okaże się, że zarzuty stawiane przez prokuraturę zostaną potwierdzone, to pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, które w tym przypadku mogą być surowe. Niezależnie od wyników postępowania sądowego smutne jest to, że życia temu pracownikowi już nikt nie wróci. Pamiętajmy! Na bezpieczeństwie nie opłaca się oszczędzać. Więcej informacji można przeczytać na stronie, kliknij tutaj.

Data: 28.10.2022r.
Szkolenia przeciwpożarowe temat szkoleń przeciwpożarowych jest dość ciekawym tematem, biorąc pod uwagę wymagania określone przepisach. Oczywiście tutaj, mimo różnic w interpretacji, bezsprzeczne jest, że Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Pamiętać także należy, że osoby wyznaczone do działań gaśniczych i ewakuacji powinny takie szkolenia odbyć i wynika to wprost z zapisów Kodeksu pracy. Ponadto, jeśli w firmie opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, to tam także można odnaleźć zapisy z tego zakresu. Stąd po części odpowiedź brzmi „tak i nie”. Niemniej jednak podczas licznych kontroli podmiotów gospodarczych przekonaliśmy się, że Państwowa Straż Pożarna kontroluje realizację wymogu określonego w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz wymogów określonych w Kp, bez względu na fakt, czy w firmie opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, czy też nie. UWAGA: szkolenia takie, tj. związane z zapoznaniem pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej mogą być zrealizowane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności z tego zakresu, aby były "ważne" oraz nie były kwestionowane podczas kontroli PSP. Stąd Państwa bhpowiec nie może prowadzić takich szkoleń jeśli nie posiada stosownych uprawnień. I tak- kolejna firma, tym razem z Katowic, przekonała się, że wybór najtańszej oferty nie idzie w parze z jakością (podczas kontroli zorganizowanej przez Państwową Straż Pożarną). Kolejny raz musieliśmy poprawiać pracę za innych – nas to cieszy, gdyż to pokazuje, że jesteśmy potrzebni, niemniej jednak dla klienta stanowi to dodatkowy koszt. Stąd przy podpisywaniu umów o świadczenie usług bhp, czasem warto również pochylić się nad kwestiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Szanowni klienci, pamiętajcie- w przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu!

Data: 07.10.2022r.
Szkolenia BHP: pracodawcom przypominamy, że w okresie stanu zagrożenia stanem pandemicznym przepisy związane z Covid-19 w zakresie szkoleń bhp nie uległy zmianom. Stąd w dalszym ciągu można korzystać z rozwiązań określonych ustawą w zakresie przeciwdziałania pandemii. Niemniej jednak przypominamy, że jest to tylko możliwość, z której można skorzystać, a nie obowiązek. Stąd mimo wszystko zachęcamy do realizacji szkoleń bhp okresowych, aby ewentualnie uniknąć opóźnień związanych z koniecznością realizacji obowiązku szkoleniowego. Dla wszystkich firm, które w dalszym ciągu chcą realizować szkolenia bhp informujemy, że szkolenia takie realizujemy na dotychczasowych zasadach oraz w formach określonych przez Ustawodawcę.

Data: 07.10.2022r.
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, ze już pracuje nad zmianą przepisów, które mają wprowadzić powrót obowiązku kierowania pracowników do lekarza medycyny pracy. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnego projektu, niemniej jednak można się spodziewać za jakiś czas dużych kolejek do lekarza medycyny pracy. Co z kolei może utrudnić wypełnienie w terminie obowiązku związanego z profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami.

Data: 28.09.2022r.
Pożar w Płocku (Orlen) kolejny tragiczny pożar w ostatnim czasie. Tym razem nie udało się uniknąć negatywnych konsekwencji wśród pracowników tutaj.

Data: 21.09.2022r.
Wybuch w jednej z firm w Dąbrowie Górniczej— doszło do wybuchu atmosfery wybuchowej (pył węglowy), zgodnie z informacjami udostępnionych w doniesieniach prasowych. Pamiętajmy, że przepisy BHP w dość konkretny sposób regulują wymagania prowadzenia prac w miejscu gdzie takie atmosfery mogą się pojawić. Nie bez znaczenia są także wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie przypominamy, aby stosować się do tych wymagań. Oczywiście tutaj nie sugerujemy, że ktoś „łamał” przepisy, ale z całą pewnością poprzez podejmowanie działań, które są zgodne z wymaganiami prawnymi, zmniejszymy szansę na wystąpienie zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Więcej o zdarzeniu można przeczytać tutaj. Jednocześnie przypominamy o obowiązku nałożonym przez Ustawodawcę, aby zgłaszać wypadki zbiorowe, śmiertelne oraz ciężkie niezwłocznie PIP i prokuraturze. Po takim zgłoszeniu podejmowane są czynności wyjaśniające to zdarzenie i możliwa jest także szersza kontrola u pracodawcy.

Data: 21.09.2022r.
Pożar w Czeladzi w ostatnim czasie w rejonie województwa doszło do kilku pożarów obiektów budowlanych. Pożar w każdym przypadku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób, którzy przebywają w obiekcie budowlanym objętym pożarem. W tym przypadku w budynku nie było nikogo, więc nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj. Pamiętajmy w każdym przypadku, aby przestrzegać wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, nie tylko przepisów, ale również wytycznych stosowanych instrukcji, gdyż pozwoli to albo na minimalizowanie strat materialnych (poprzez ugaszenie pożaru w zarodku) jak i również pozwoli na podjęcie działań w celu ochrony zdrowia i życia.

Data: 14.09.2022r.
Śmierć pracownika w firmie ostatnio w jednej z firm doszło do śmierci pracownika. Co w takim przypadku? Niezależnie od faktu, czy śmierć pracownika będzie można określić jako wypadek przy pracy czy też nie, Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania prokuratury oraz inspekcji pracy o tym fakcie. Oczywiście nie bez znaczenia jest także powołanie zespołu powypadkowego przez pracodawcę, który dokona ustaleń i klasyfikacji zdarzenia. I tak stało się w tym przypadku. Ciężko stwierdzić na dzień dzisiejszy, czy zdarzenie to było spowodowane przyczyną zewnętrzną czy też nie. W każdym razie, przed dokonaniem zgłoszenia do PIP, każdego pracodawcę prosimy o to, aby skonsultować wysyłaną informację z specjalistą ds. BHP. To pozwoli na ewentualne uniknięcie błędnych informacji w tym piśmie. Pewnie jeszcze opiszemy dokładniej ten przypadek, stąd zachęcamy do odwiedzania aktualności.

Data: 12.09.2022r.
Podczas jednego z szkoleń przeciwpożarowych, pracownik szpitala stwierdził, że wymagania przeciwpożarowe o których była mowa podczas tego szkolenia nie są potrzebne, gdyż z całą pewnością osoba prowadząca szkolenie przeciwpożarowe nie słyszała o tym, żeby doszło do pożaru w szpitalu. Tutaj przedstawiamy twardy dowód na to, że jednak pożar w szpitalu także może się pojawić. Przedstawiony przykład dotyczy zdarzenia z sierpnia tego roku (klik). Nadmienić należy, że nie jest to jedyny przypadek, kiedy pożar w szpitalu wystąpił. I mamy nadzieję, że to także będzie przestrogą dla pracowników służby zdrowia, którzy prezentują takie stanowisko jak wspomniana Pani na jednym ze szkoleń ppoż.. Tym bardziej, że w przypadku pojawienia się pożaru, czasu na reakcję jest niewiele.

Data: 12.09.2022r.
Pożar w mieszkaniu w Dąbrowie Górniczej. Do niebezpiecznego pożaru doszło w mieszkaniu znajdującym się na 12 piętrze budynku. Zgodnie z informacjami prasowymi, mieszkanie zostało całkowicie zniszczone. I tutaj przypominamy wszystkim, że warto własne "M" wyposażyć w środki gaśnicze- gaśnicę, koc, co w wielu przypadkach pozwoli na uratowanie mienia. Czujki dymu również są dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwolą na zareagowanie (głośny sygnał obudzi każdego być może ratując komuś życie). Więcej informacji można odnaleźć na stronie internetowej (klik). Warto nadmienić, że do pożarów również dochodzi w podmiotach gospodarczych (firmach) stąd zalecamy zabezpieczenie przeciwpożarowe dla każdego obiektu i miejsca, gdzie może dojść do pożaru.

Data: 11.09.2022r.
Do niebezpiecznego przypadku doszło w Nowym Sączu. Pracownicy weszli do grobowca podczas prac związanych z pochówkiem i niezbędne było udzielenie im pierwszej pomocy. Wszystkim pracodawcom oraz pracownikom przypominamy, ze wchodzenie do przestrzeni zamkniętych lub zbliżonych do zamkniętych należy poprzedzić pomiarami zawartości tlenu w atmosferze znajdującej się w tej przestrzeni. W przypadku wartości poniżej 18% należy podejmować stosowne działania, aby uniknąć właśnie takich przypadków, jak opisane w artykule. Zawsze dbajmy o swoje zdrowie i życie! Więcej informacji można odnaleźć w linku (klik)

Data: 01.09.2022r.
Informujemy, że jesteśmy dalej w grze :). W sierpniu zaktualizowane zostały uprawnienia w zakresie wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stąd w dalszym ciągu realizować będziemy między innymi szkolenia przeciwpożarowe dla Państwa pracowników oraz opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i inne instrukcje. Zapewnimy skuteczny nadzór nad wykonywaniem zadań z tego zakresu. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Data: 16.08.2022r.
Informujemy, że pod koniec sierpnia świadczenie usług zostanie ponownie ograniczone, ze względu na realizację szkolenia aktualizacyjnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które realizowane jest przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Działanie to jest podejmowane, aby możliwe było świadczenie dla Państwa usług, które obejmują realizację czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Data: 11.08.2022r.
Informujemy, że w okresie od 16.08.2022r. do dn. 19.08.2022r. usługi będą świadczone tylko i wyłącznie z wykorzystaniem internetu. Pozostałe usługi będą realizowane po dniu 21.08.2022r. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Data: 06.05.2022r.
Ogłoszono termin końca stanu pandemicznego w Polsce zgodnie z informacjami, które można odnaleźć w serwisach informacyjnych, Minister Zdrowia ogłosił koniec stanu pandemicznego w Polsce na dzień 16.05.2022r. Stąd przypominamy, że niektóre regulacje prawne, które obowiązywały w tym okresie mogą być już nieaktualne.

Data: 27.04.2022r.
Pracownica na początku 2020 roku obcieła sobie dłoń, aby uzyskać odszkodowanie
Pracownica pracując przy pile obcięła sobie dłoń, aby uzyskać duże odszkodowanie od pracodawcy. Takie zdarzenie miało co prawda miejsce na Słowenii, ale nikt nie stwierdzi, że zdarzenie o podobnym charakterze nigdy nie wystąpi w Polsce. Cała historia rozpoczęła się z początkiem tego roku. 22-latka wykupiła u pięciu ubezpieczycieli polisy ubezpieczeniowe na wypadek kontuzji lub utraty życia. Liczyła również na 400 tyś. euro odszkodowania oraz 3 tysiące euro miesięcznie z tytułu renty. Tak jak zostało zaplanowane, tak zostało zrealizowane. Kobieta obcięła sobie dłoń oraz zgłosiła się do szpitala. Nie zabrała ze sobą odciętego fragmentu ciała, bo liczyła na trwałe inwalidztwo z tytułu wypadku przy pracy.

W tym przypadku, zamierzone działanie wyszło na jaw i 22-latce grozi teraz 8 lat więzienia za próbę oszustwa. Natomiast ile nerwów miał pracodawca, tego pewnie nie dowie się już nikt. Ludzka chciwość nie zna granic, stąd warto pamiętać o tym, że to czasem pracownik może chcieć wykorzystać w taki czy inny sposób nadarzającą się okazję.

Założyć należy jeszcze ponadto, że w przypadku, kiedy pracodawca nie spełniałby wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, winę miałby niemal murowaną, jeśli nie do udowodnienia byłyby inne okoliczności. Stąd również tak ważne jest to, aby przestrzegać wymogów prawnych. Już nie tylko przypadek lub zwiększone ryzyko, ale również należy brać pod uwagę świadome działanie pracownika.

Data: 26.04.2022r.
Pracownik stracił obie nogi do makabrycznego zdarzenia doszło w jednej z firm w Bielsku Białej. Pracownik podczas pracy, chcąc wykonać czynności zawodowe wewnątrz maszyny, która służyła do mielenia palet stracił obie nogi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia bezpieczeństwa pracownika. Na całe szczęście pracownik przeżył, ale zostanie kaleką do końca życia. Maszyna krusząca jest niebezpieczną maszyną, gdzie podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność oraz zapewnić konkretne wymagania w zakresie BHP.

Data: 21.04.2022r.
Zmiany w Ustawie Kodeks pracy więcej informacji na ten temat można przeczytać w dość obszernym artykule na stronie www klik

Data: 24.02.2022r.
Badania spalin diesla, badania środowiska pracy. Od 20 lutego bieżącego roku wszedł obowiązek wykonywania badań na stanowiskach pracy, gdzie emitowane są spaliny z silników diesla, mierzonych jako węgiel elementarny.

Data: 31.12.2021r.
31 grudnia- więc czas na podsumowania. To był dość intensywny rok pod każdym względem. Niezliczona ilość szkoleń, tony opracowanej dokumentacji z zakresu BHP oraz przeciwpożarowej. Nowi stali klienci firmy. Ciekawe projekty między innymi dla budynków będących magazynem ładunków wybuchowych oraz stacji paliw i wypadku, który nastąpił w pierwszym miesiącu bieżącego roku, który opracowywaliśmy pod bacznym okiem prokuratury oraz inspekcji pracy. Za te oraz inne wyzwania serdecznie dziękujemy! to był udany rok:) i z niecierpliwością oczekujemy 2022 roku oraz nowych wyzwań:) Szanowni klienci pamiętajcie, że jesteśmy tutaj dla was :)

Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku! :)

Data: 16.12.2021r.
Wszystkim pracodawcom oraz pracownikom życzymy wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia; zdrowia oraz pomyślności i dalszego rozwijania Państwa biznesów!

Data: 13.10.2021r.
Szanowni Klienci! Informujemy, ze w dniach 5-6 oraz 12-13 listopada 2021 roku Pawłowski BHP ppoż. nie będzie czynny. Czas ten poświęcony zostanie na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, właściwie na same egzaminy- aby móc jeszcze lepiej i w szerszym zakresie pomagać Państwu w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę.

Data: 16.05.2021r.
Szanowni Klienci informujemy, że nie przesyłamy naszych ofert na prywatne adresy e-mail. Biorąc pod uwagę to, że jakiś czas temu wprowadzone zostały przepisy RODO, w pierwszej kolejności powinniśmy uzyskać zgodę na przetwarzanie przekazanych nam adresów e-mail. Stąd, aby było bezpiecznie i wygodnie, zachęcamy do przesyłania zapytań z firmowych skrzynek pocztowych. Działanie takie ułatwi oraz usprawni proces komunikacji. Jednocześnie informujemy, że na wiadomości przesyłane z prywatnych skrzynek pocztowych nie będziemy odpowiadać.

Data: 22.12.2020r.
Wszystkim życzymy przede wszystkim zdrowych świąt oraz wszystkiego dobrego.

Data: 15.12.2020r.
Przypomnienie o projekcie rozporządzenia dotyczącego czynników biologicznych- niniejszy projekt rozporządzenia nakazuje aktualizację oceny i analizy ryzyka zawodowego, uwzględniając zagrożenia powodowane przez Sars-Cov-2.

Data: 05.12.2020r.
Dziękujemy za wszystkie słowa uznania, które otrzymaliśmy w bieżącym roku od Państwa. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie się układać również owocnie dla obu stron oraz we właściwej atmosferze- z całą pewnością będziemy się starać, aby tak było ;)

Data: 27.10.2020r.
Usługi ON-LINE W dalszym ciągu, niektóre usługi realizujemy za wykorzystaniem łączy internetowych. Działania te związane są z zapewnieniem Państwu bezpieczeństwa oraz skutecznego dostarczenia niezbędnych materiałów!

Data: 01.10.2020r.
Fakturowanie Szanowni Klienci, informujemy, że faktury za zrealizowane usługi wystawiamy w ostatnim dniu danego miesiąca. F-vat przesyłamy bezpośrednio na Państwa skrzynkę e-mail, wraz z informacją i datą zrealizowanej usługi. W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Data: 01.06.2020r.
Procedura bezpieczeństwa Przypominamy, że zgodnie z wymaganiami GIS, w wielu firmach powinna być opracowana procedura bezpieczeństwa. W razie czego służymi pomocą w opracowaniu niezbędnego dokumentu.

Data: 01.05.2020r.
Koronawirus Jesteśmy na bieżąco z aktualnie wprowadzanymi regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania koronawirusowi. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z nami.

Data: 11.04.2020r.
Wszystkim życzymy zdrowych i wesołych świąt!

Data: 03.04.2020r.
Wznowienie świadczenia usług Szanowni klienci, informujemy, że wznowienie świadczenia usług przewidziane jest od dn. 09.04.2020r (informacja dotyczy usług, które nie można wykonać z wykorzystaniem internetu). Pozostałe usługi realizowane są w dalszym ciągu. Więcej informacji poniżej:


Data: 03.04.2020r.
Informujemy, że nie sprzedajemy rękawiczek ochronnych.

Data: 02.04.2020r.
Informujemy, że ukończyliśmy wprowadzanie rozwiązań zdalnych w zakresie świadczonych usług. W szczególności dotyczy to szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych (wideokonferencje, w tych przypadkach, kiedy nie można zastosować samokształcenia kierowanego, biorąc pod uwagę regulacje prawne). Ponadto, dzięki już posiadanym rozwiązaniom jesteśmy w stanie dostarczyć kompletną i zgodną z konkretnymi warunkami pracy dokumentacją BHP i przeciwpożarową- wystarczy przesłać do nas szczegółowe informacje, o które będziemy Państwa prosić. Pozostałe usługi wymagające naszej obecności realizujemy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed koronowirusem.

Data: 26.03.2020r.
Wznowienie świadczenia w pełni usług BHP i ppoż.:
informujemy, że wszystkie usługi realizowane będą w pełnym zakresie od dnia 09.04.2020r. Czyli od dnia, kiedy odbędziemy pełną kwarantannę związaną z wykryciem koronowirusa na terenie rafinerii (wśród innych nieznanych nam pracowników) i wstrzymaniem prac remontowych na czas nieokreślony. Od dzisiejszego dnia jesteśmy dostępni pod wskazanym w zakładce kontakt numerem telefonu. Wszystkie zadania będziemy wykonywać z uwzględnieniem możliwości zagrożenia zarażeniem koronowirusem (rozwiązania teleinformatyczne oraz inne) Informacja dotyczy również przeglądu gasnic.

Data: 15.03.2020r.
Co pracodawca i pracownicy powinni zrobić
w zakresie działań profilaktycznych wobec koronawirusa, więcej informacji dostępne w linku tutaj. W przypadku zatrudnienia osób młodocianych, zalecenia można odnaleźć tutaj.

Data: 15.03.2020r.
Szkolenia bhp, a koronawirus
jesteśmy w posiadaniu interpretacji Głównego Inspektoratu Pracy, w zakresie prowadzenia szkoleń bhp w związku z koronawirusem. Zgodnie z treścią odpowiedzi GIP, szkolenia bhp powinny być przeprowadzane w dalszym ciągu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu szkoleniowym. Stąd szkolenia, które należy realizować osobiście (w tradycyjny sposób), powinny w takiej formie się odbywać. Biorąc pod uwagę powyższe, naszych klientów nie zachęcamy do korzystania z szkoleń w formie e-learningu, które powinny odbywać się np. w formie instruktażu. Ponadto nie należy przekraczać terminów ważności obecnych szkoleń bhp. Treść interpretacji dostępna jest dla firm, z którymi podpisaliśmy umowę o stałej współpracy.

Data: 10.03.2020r.
Informacja nt. świadczonych usług w okresie od dn. 11.03.2020r. do dnia dn. 21.05.2020r. w związku z wyjazdem i obsługą jednej z firm na terenie zagranicznej rafinerii, informujemy że:
Data: 24.01.2020r.
Wolna, krystaliczna krzemionka
zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, wolną krystaliczną krzemionkę należy zaliczyć do czynników rakotwórczych od dnia 24.01.2020r. Przypominamy, że dla firm, w których występują czynniki rakotwórcze, Ustawodawca przewidział określone obowiązki. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

Data: 21.12.2019r.
Wszystkim życzymy
zdrowych i wesołych świąt oraz szampańskiego sylwestra 2019-2020 i bezpieczeństwa w następnym roku!

Data: 20.12.2019r.
Statystyki wypadków za 2019
informujemy, że 2019 rok, na każdym projekcie budowlanym, na którym mieliśmy okazję pełnić rolę służby BHP zakończyliśmy z wynikiem 0 wypadków. I bardzo nas to cieszy!!! Oby następny rok wyglądał dokładnie tak samo. Ponadto w pozostałych firmach także nie odnotowaliśmy wypadków. Taki wynik można osiągnąć tylko dzięki skutecznym działaniom podejmowanym przed wystąpieniem wypadku- i nie małą rolę mają w tym nasi klienci.

Data: 08.12.2019r.
Praca w BHP
każda praca wymaga precyzyjnego podejścia do wymagań Klienta. Nasza firma świadczy usługi, które dopasowane są do wymagań nie tylko okreslonych przez Ustawodawcę. Dostosowujemy się do potrzeb Twojej firmy- starając, aby każde nasze zadanie było wykonane należycie. czytaj więcej.

Data: 15.11.2019r.
Przypominamy wszystkim, że do końca grudnia należy zmienić wzory kart oraz zaświadczeń ze szkoleń, a także protokołu powypadkowego.

Data: 18.10.2019r.
Witamy w strefie bez BHP :) Więcej informacji można uzyskać w linku, serdecznie zapraszamy tutaj.

Data: 19.09.2019r.
Wszystkim pracownikom służby bhp oraz innych osób wykonujących zadania tej służby życzymy wszystkiego dobrego w dniu ich święta oraz spełnienia się w życiu zawodowym!

Data: 09.08.2019r.
Utylizacja gaśnic, wstrzymanie usługi: informujemy, że czasowo wstrzymaliśmy realizowanie usługi odbioru gaśnic. W przypadku wznowienia świadczenia usługi, będziemy Państwa informować. Powód wstrzymania usługi: zapełnienie przestrzeni magazynowej.

Data: 03.08.2019r.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - Standardy BHP serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia strony Porozumienia, gdzie można odnaleźć standardy BHP dla poszczególnych robót budowlanych. Strona ta stanowi bogate źródło wiedzy nt. realizacji pracy w sposób bezpieczny. Więcej informacji: kliknij tutaj, aby przejść.

Data: 28.07.2019r.
Instrukcje bhp na zamówienie informujemy, że rozpoczęliśmy usługę opracowania instrukcji bhp na zamówienie (dla maszyn, urządzeń lub procesów pracy, do których nie można odnaleźć instrukcji bhp w sklepach czy firmach BHP). Więcej informacji można odnaleźć odwiedzając nasz sklep z instrukcjami bhp.

Data: 20.07.2019r.
jest nam miło poinformować, że nasza firma została doceniona przez kolejną firmę budowlaną, działającą niemal w całej Europie (oraz poza nią). Firma ta zaprosiła nas do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy podczas realizacji budowy nowych bloków energetycznych PGE. Dzięki temu mamy również okazję oglądać takie widoki: zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6, zdjęcie 7.

Data: 30.06.2019r.
Duże wrażenie wywołało na nas rusztowanie, które zbudowane było zgodnie z projektem wewnątrz kotła na paliwo stałe, bez ani jednego kotwienia (brak takiej możliwości)- wysokość 50 m. Kocioł wewnątrz pokryty był specjalną wymurówką, która chroni stalową konstrukcję kotła przed zbyt wysoką temperaturą. Prowadzone prace: kucie wymurówki oraz instalacja nowej, tam gdzie to było niezbędne. Poniżej prezentujemy ciekawe zdjęcia (naszym zdaniem): fragment rusztowania wewnątrz kotła na paliwo stałe, wygląd używanej wymurówki (nadmienimy, że po nałożeniu jest ona szara jak beton, a kolor rdzy nabiera dopiero podczas eksploatacji). To co było ciekawe to pył, który unosił się podczas prac remontowych- podczas przebywania wewnątrz kotła zupełnie nie był widoczny. Podczas wykonania zdjęcia z lampą błyskową, widoczny jak na dłoni, a o to dowód: zdjęcie pyłu. Ponadto informujemy, że projekt ten nie zakończył się jakimkolwiek wypadkiem!

Data: 18.06.2019r.
Dzień ewakuacji przypominamy, że w dniu dzisiejszym jest światowy dzień ewakuacji. Stąd warto zapoznać się z informacjami nt. sprawnego jej organizowania oraz ćwiczeń w zakresie próbnej ewakuacji, które zawsze stwarzają możliwość wychwycenia niedociągnięć. Znajomość procedury (postępowania i alarmowania w razie pożaru lub innych zdarzeń) może uratować życie- więc dzień dzisiejszy warto wykorzystać, aby przećwiczyć całą procedurę w Państwa firmie. Z chęcią pomożemy w zorganizowaniu praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji oraz wytworzymy niezbędną dokumentację. Więcej informacji odnajdą Państwo w linku obok próbna ewakuacja.

Data: 17.06.2019r.
Opłaca się brać wizytówki. Każda nasza wizytówka uprawnia do zniżki zgodnie z wysokością określoną na tej wizytówce. Aby skorzystać ze zniżki- wizytówkę wystarczy okazać przed realizacją usługi i udzielimy Państwu stosownego rabatu. Nie masz naszej wizytówki? nie przejmuj się- zapytaj się o wizytówkę lub skorzystaj z naszych usług. wzór wizytówki pierwsza strona | wzór wizytówki druga strona.

Data: 17.06.2019r.
Zmiana wzoru kart szkolenia bhp oraz zaświadczenia szkolenia bhp okresowego wprowadzono zmiany we wzorze karty szkolenia bhp (szkolenie bhp wstępne) oraz we wzorze zaświadczenia szkolenia okresowego. Informujemy, że jesteśmy przygotowani i posługujemy się już nowymi wzorami dokumentacji.

Data: 13.06.2019r.
Zmiana wzoru protokołu wypadkowego. W związku z RODO dokonane zostały zmiany we wzorze protokołu powypadkowego. Stąd zwracamy uwagę, że sporządzone protokoły powypadkowe według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019r. Wszystkie niezbędne informacje można odnaleźć pod adresem rozporządzenie dot. wzoru protokołu powypadkowego. Informujemy, że jesteśmy przygotowani i posługujemy się nowymi wzorami dokumentacji powypadkowej.

Data: 10.06.2019r.
Ponownie w tym roku zmiany w Ustawie Kodeks pracy, ponownie informujemy o zmianach, które dotyczą Ustawy Kodeks pracy (więcej w odnośniku zamieszczonym obok) ponownie zmiany w Ustawie Kodeks pracy.

Data: 27.05.2019r.
Tanie szkolenia BHP w czerwcu, informujemy, że od 01.06.2017 rusza miesiąc tanich szkoleń BHP dla pracodawców oraz pracowników! Szczegółowe informacje o tanich szkoleniach bhp.

Data: 24.05.2019r.
Oferta promocyjna szkoleń BHP, zapraszamy Państwa do skorzystania z tanich szkoleń bhp w czerwcu. Więcej szczegółów opublikujemy w dniu 27.05.2019r.

Data: 02.05.2019r.
Dzisiaj niestety smutna informacja, gdyż podczas prac budowlanych zginął robotnik. To jest jeden z wielu przykładów, dlaczego nie powinno się lekceważyć się przepisów oraz zasad BHP w firmie. W tym przypadku kara nie była surowa, ale nie za każdym razdem można będzie w takim przypadku liczyć na takie wyroki sądowe. czytaj więcej.

Data: 02.05.2019r.
Poprawione zostało funkcjonowanie serwera danych, który umożliwia na pobranie i przegladanie niezbędnej dokumentacji firmowej. czytaj więcej.

Data: 27.04.2019r.
Jawność kwoty wynagrodzenia w publikowanych ofertach pracy. Projekt ma duże szanse na wejście w życie, gdyż ma poparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), czytaj więcej.

Strona: 2