bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd roczny gaśnic (potocznie nazywane legalizacją)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Warto pamiętać, że gaśnice powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku, w celu stwierdzenia czy są one sprawne technicznie i będą użyteczne w przypadku powstania pożaru. Jest to niezwykle ważne, bo chyba nikt nie chce użyć gaśnicy, która nie jest sprawna w momencie, kiedy będzie potrzebna.

Przeglądy stanu technicznego gaśnic realizujemy w siedzibie klienta, a każda kontrola potwierdzona zostaje poprzez umieszczenie tzw. kontrolki na gaśnicy oraz protokołem, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje. W przypadku stwierdzenia niesprawności gaśnicy, z chęcią pomożemy w jej wymianie lub skierowaniu do naprawy.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość gaśnic do sprawdzenia oraz lokalizacji firmy (cena obejmuje wszystkie gaśnice, które odnotowane są w protokole). W przypadku pytań o ofertę, prosimy o wskazanie ilości gaśnic, ich rodzaju oraz lokalizację firmy. Informujemy, że nie pobieramy gaśnic (kontrola realizowana jest bezpośrednio u klienta). UWAGA: informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych. Zapewniamy także serwis gaśnic. Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi:

Przegląd gaśnic wykonujemy również w innych miastach: