bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski BHP ppoż.

BHP oraz ochrona przeciwpożarowa


Pawłowski BHP ppoż. jest firmą, która świadczy kompleksowe usługi bhp oraz związane z ochroną przeciwpożarową. Większość zadań realizujemy bezpośrednio w siedzibie naszego klienta (np. szkolenia bhp, nadzór bhp), co jest wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Stawiamy na stałą współpracę, dzięki której jesteśmy w stanie w pełni odciążyć pracodawcę od nałożonych przez Ustawodawcę obowiązków. Posiadamy referencje, które potwierdzają jakość naszej obsługi.

Usługi świadczymy na terenie Andrychowa, Bytomia, Będzina, Bielsko Białej, Bierunia, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Czechowic-Dziedzic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Knurowa, Mysłowic, Gliwic, Oświęcimia, Orzesza, Piekar Śląskich, Pyszczyny, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Tarnowskich Gór, Tych, Wadowic, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Żor, Żywca i innych miejscowości w obrębie aglomeracji śląskiej oraz na pozostałym terenie województwa śląskiego. Ponadto usługi realizujemy także w Opolu oraz na pozostałym terenie woj. opolskiego.szkolenia bhp sosnowiec

Oferujemy usługi BHP oraz przeciwpożarowe


Pełen zakres usług dostępny jest na jednej z opublikowanych stron: usługi bhp jednorazowe


Zapewniamy także stałą obsługę BHP i przeciwpożarową firmPrócz usług jednorazowych zachęcamy Państwa do skorzystania także usługi stałej obsługi bhp i przeciwpożarowej firm. Rozwiązanie takie pozwala na pełne zaangażowanie się naszej firmy w zakresie stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nadzoru nad tymi warunkami oraz usługami szkoleniowymi i doradczymi. Rozwiązanie to jest w szczególności kierowane do firm, które mają świadomość znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach jednej opłaty miesięcznej, przez naszą firmę realizowana jest nielimitowana ilość zadań jednostkowych. Z całą pewnością możemy zagwarantować, że stosując się do naszych wskazówek nie otrzymają Państwo żadnej kary finansowej podczas kontroli organizowanej przez Inspekcję Pracy czy też Inspekcję Sanitarną.

Podczas realizowanych zadań stawiamy przede wszystkim na prewencję oraz sprawny przepływ informacji pomiędzy Państwa i naszą firmą. Gdyż sądzimy, że niezachowanie tego warunku uniemożliwi zapewnienie Państwu obsługi bhp na odpowiednim wysokim poziomie.

Więcej informacji

Więcej informacji można odnaleźć w linku obok: stała obsługa bhp firmNajczęściej naszymi klientami są:

Prócz lokalnych firm, zajmujemy się także obsługą dużych inwestycji:


poniżej przedstawiamy największe projekty, w których uczestniczyliśmy lub uczestniczymy nadal

Pomiary i badania środowiska pracy nieakredytowane

Zapraszamy także Państwa do zapoznania się z kilkoma informacjami nt. najbardziej podstawowych usług


Kliknij aby rozwinąć treść

Szkolenia BHPszkolenia bhp Pawłowski BHP ppoż.

W naszej ofercie świadczonych usług odnajdą Państwo także szkolenia bhp. Zamówione szkolenia bhp odbywają się głównie w siedzibie naszych klientów, co mamy nadzieje, że jest wygodnym rozwiązaniem dla pracowników oraz właścicieli firm. Zapewniamy realizacje szkoleń wstępnych i okresowych bhp, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę w zakresie dostarczenia wymaganej prawem dokumentacji szkoleniowej.

Nasze szkolenia realizowane są na podstawie programów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późń. zm.). Na życzenie klientów zapewniamy także programy szkoleń bhp, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Szkolenia bhp wstępne, obejmują dwie części; instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny związany jest z przedstawieniem wymaganych prawem informacji (np.: wymogów określonych w Ustawie Kodeks pracy oraz regulacji wewnątrzzakładowych itp.). Instruktaż stanowiskowy powinien zostać zrealizowany przez osobę kierującą pracownikami (zapoznanie z ryzykiem zawodowym, bezpiecznymi sposobami wykonywania pracy itp.). Naszym zadaniem jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp w części instruktażu ogólnego. Po tej części natychmiast przekazujemy dokumentację szkoleniową, która potwierdza zrealizowanie tej części szkolenia.

Szkolenia bhp okresowe realizowane są osobiście (dla stanowisk robotniczych) oraz z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy szkoleniowej, w której zamieszczone zostały wymagane prawem treści, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości szkolenia. Natychmiast po zrealizowanym szkoleniu bhp przygotowujemy niezbędną dokumentację szkoleniową, którą przekazujemy klientowi (dokumentacja przygotowana w naszym biurze i dostarczona osobiście lub za wykorzystaniem Poczty Polskiej).Poniżej przedstawiamy listę dostępnych szkoleń BHP:


  • Szkolenie bhp wstępne; dla nowozatrudnionych pracowników, praktykantów oraz stażystów,
  • Szkolenia bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • Szkolenie bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Więcej informacji nt. szkoleń bhp można przeczytać także na opublikowanej przez Państwową Inspekcję Pracy stronie internetowej, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, kliknij tutaj.

Szkolenia nasze realizujemy także z należytym zabezpieczeniem danych osobowych, zgodnie z wymaganiami przepisów RODO oraz innych. Stąd informacje te nie są przekazywane innym podmiotom, jeśli nie jest to uzasadnione prawem oraz nie wyrażono zgody na ich przekazywanie. Więcej informacji można odnaleźć zapoznając się z naszą Polityką Rodo.

Cena usługi uzależniona jest od ilości osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu oraz rodzaju samego szkolenia. Stąd zapraszamy do złożenia pytania o ofertę bezpośrednio na naszą skrzynkę pocztową wraz z informacją czy ma to być szkolenie bhp okresowe czy wstępne oraz rodzaj stanowisk/a pracownika lub informacje, że szkolenie bhp ma dotyczyć pracodawcy.Szkolenia przeciwpożarowe


szkolenia przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Organizowane przez naszą firmę szkolenia przeciwpożarowe kierowane są do wszystkich pracowników oraz pracodawców, którzy chcą się zapoznać z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia ppoż. realizujemy w formie instruktażu/seminarium oraz z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej (on-line).

Dzięki prawidłowo zrealizowaniu szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, pracodawcy oraz pracownicy nabywają wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na minimalizowanie ryzyka związanego z wystąpieniem pożaru (utrata życia lub zdrowia oraz straty w mieniu). Dlaczego? Gdyż głównym celem szkolenia przeciwpożarowego jest zapoznanie oraz aktualizacja wiedzy pracowników i pracodawców w zakresie wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia pożaru (ewakuacja, działania gaśnicze, informowanie Straży Pożarnej o pożarze oraz pozostałych służb itp.). Ponadto w części praktycznej pracownicy mają możliwość zapoznania się z „działaniem” podręcznego sprzętu gaśniczego oraz omówione są sposoby posługiwania się hydrantami (oraz przekazywane są informacje nt. innych rodzajów wyposażenia przeciwpożarowego, z uwzględnieniem faktu, czy jest ono zainstalowane w obiekcie budowlanym).

Szkolenia przeciwpożarowe przede wszystkim realizujemy w siedzibie naszych klientów, co podobnie jak dla szkoleń bhp jest wygodnym rozwiązaniem dla pracowników i pracodawców.


Jakie rodzaje szkoleń przeciwpożarowych prowadzimy?

  • szkolenia przeciwpożarowe wstępne, których głównym celem jest zapoznanie pracowników z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie Państwa firmy oraz nabyciem umiejętności posługiwania się sprzętem ppoż.,
  • szkolenia przeciwpożarowe okresowe, które związane są z ugruntowaniem oraz aktualizacją wiedzy pracowników nt. wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Czy muszę realizować szkolenie przeciwpożarowe?

Biorąc pod uwagę wymienione obowiązki przez Ustawodawcę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pracownicy powinni zostać zapoznani z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dookreślone zostało to w art. 4 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późń. zm.).

Cena za usługę

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę osób, które odbędą szkolenie przeciwpożarowe. Stąd zapraszamy Państwa do kontaktu z nami z wykorzystaniem naszej skrzynki e-mail. Prosimy o podanie liczby pracowników, danych firmowych oraz informacji, czy dla obiektu budowlanego opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.


Instrukcje bhp


instrukcje bhp Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy Państwu gotowe instrukcje bhp oraz instrukcje bhp pisane na zamówienie. Instrukcje bhp, przygotowane przez naszą firmę są w 100% naszego autorstwa. Spełniają one wymagania określone przez Ustawodawcę w zakresie zawartości ich treści. Szata graficzna- dostępne są instrukcje w klasycznych kolorach oraz możliwe jest ich przygotowanie według Państwa wzoru.

Czy instrukcje bhp są wymaganym dokumentem w Państwa firmie?

Z całą pewnością można odpowiedzieć, że tak. Jest to podobnie jak inne, jeden z podstawowych dokumentów wewnątrzzakładowych regulujących kwestie związane z bezpieczeństwem podczas pracy. Z czego wynika fakt obowiązku posiadania instrukcji bhp?- uregulowane zostało to między innymi w Ustawie Kodeks pracy, w której Ustawodawca stwierdził, że […] pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy […]. Wymóg ten również został doprecyzowany w jednym z aktów wykonawczych, w którym określono jakie treści powinny być zawarte w tych instrukcjach.

Z całą pewnością instrukcje bhp powinny być opracowane oraz udostępnione pracownikom w przypadku, kiedy zagrożone jest ich zdrowie i życie. Czyli właściwie kiedy? W samych przepisach nie odnajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak w takim przypadku przydatna będzie ocena ryzyka zawodowego i ewentualnie pomoc specjalisty bhp.

Po co mi właściwie instrukcja bhp?

Z całą pewnością po to, aby pracownicy mogli się zapoznać w jaki sposób wykonywać pracę bezpiecznie. W jej treści powinny się znaleźć wszystkie wymagane prawem informacje oraz te, które mają znaczenie w procesach pracy. Stąd sama instrukcja bhp, jeśli jest prawidłowo opracowana, stanowi również dla pracodawcy ważne źródło informacji odnośnie prawidłowego organizowania pracy.

Instrukcje bhp ze sklepów internetowych/stacjonarnych

Już wiele razy mieliśmy okazję analizować instrukcje zakupione po 4 zł netto z internetu czy też sklepów stacjonarnych. I niestety, w większości przypadków są one bezużyteczne. Dlaczego? Gdyż dokument ten powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz z warunkami wykonywanej pracy. Stąd po ten rodzaj dokumentu warto zwrócić się do specjalistów, którzy dbają o ich odpowiednią jakość, mimo nieco wyższej ceny.


Ocena ryzyka zawodowego


instrukcje bhp Pawłowski BHP ppoż.

Oszacowanie i analiza ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, nałożonym przez Ustawodawcę w art. 226 Ustawy Kodeks pracy. W artykule tym Ustawodawca doprecyzował, że ocena ryzyka zawodowego powinna zostać udokumentowana, a w samym ryzyku zawodowym powinny znaleźć się informacje nt. niezbędnych środków profilaktycznych, które mają wpływ na zmniejszenie ryzyka podczas pracy. Ponadto o ryzyku zawodowym należy poinformować pracowników, a także o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

Ponadto wspomnieć należy, że dokument ten powinien być adekwatny do warunków i rodzaju wykonywanej pracy oraz opierała się ona na zdrowym rozsądku. Pomocne jest tutaj także skorzystanie z uznanych metod dokonywania oceny ryzyka zawodowego.

W jaki sposób przebiega tworzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego?

Przede wszystkim ocenę ryzyka zawodowego należy rozpocząć od zbierania niezbędnych informacji nt. zagrożeń, które mogą występować podczas pracy. Kolejne etapy oceny ryzyka zawodowego związane są także z przyjętą metodologią, ale z całą pewnością związane są z analizą tych zagrożeń, ich szacowaniu oraz dobieraniu odpowiednich środków profilaktycznych.

Czy warto kupować lub pobierać gotowe oceny ryzyka zawodowego ze sklepów on-line/innych zasobów internetowych?

Mimo, że posiadamy sklep, który oferuje sprzedaż gotowych ocen ryzyka zawodowego (choć informujemy naszych klientów, że dokumentacja ta powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb, dając jednocześnie wybór naszym klientom), to odradzamy tego typu rozwiązania. Dokument oceny ryzyka zawodowego, podobnie jak pozostała dokumentacja, powinien być opracowany indywidualnie dla danej firmy. Stąd, aby uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji niedokładnego oszacowania ryzyka zawodowego, złym pomysłem jest pobieranie gotowej dokumentacji bezpośrednio z internetu. Ponadto należy pamiętać, że szereg przepisów prawnych określa, w jaki sposób oraz jakie informacje powinny być zawarte w ocenie ryzyka zawodowego. I niestety, w większości przypadków gotowe dokumenty nie spełniają tego wymogu w żadnym przypadku. Ponadto kupując lub zlecając dostosowanie/opracowanie dokumentu oceny ryzyka zawodowego w firmie, która zajmuje się profesjonalnie obsługą bhp firm, macie Państwo pewność, że dokumentacja ta została opracowana przez specjalistę ds. bhp, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą. Cena usługi Koszt usługi ustalany jest indywidualnie biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy. W przypadku wzrocowych gotowych ocen ryzyka zawodowego- koszt podany jest na podstronie poświęconej danej ocenie ryzyka zawodowego. W przypadku pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez naszą skrzynkę e-mail.

Nadzór bhp i przeciwpożarowy


nadzór bhp nadzór przeciwpożarowy Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie wykonujemy dla naszych klientów, to nadzór bhp oraz przeciwpożarowy. Usługa ta związana jest z systematycznym nadzorem bhp w Państwa firmie, który pozwala na wyłapanie nieprawidłowości przed wystąpieniem wypadku czy też wydania nakazu/wystąpienia przez Inspekcję Pracy.

Usługa ta realizowana jest przede wszystkim w firmach, które są naszymi stałymi klientami, niemniej jednak z chęcią podejmiemy się jej jako usługę jednorazową w Państwa firmie. Na zakończenie usługi przekazujemy opracowany przez nas protokół, w którym omówione są wszelkie nieprawidłowości, wraz z podaniem podstawy prawnej/pozaprawnej i dokumentacją fotograficzną, jeśli wyrażona zostanie Państwa zgoda.

Warto pamiętać, że nadzór ten realizowany jest także w ramach obowiązku nałożonego przez Ustawodawcę, zapewnienia nadzoru nad warunkami BHP oraz zapewnienia poprawy, w celu uzyskania bezpiecznych warunków pracy. Informacje na ten temat można odnaleźć w § 40 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. z 2011, Nr 73, poz. 1034).

Ponadto nie bez znaczenia jest również kontrolowanie warunków, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej. Gdyż jako całość, spełnienie wymagań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej pozwala w pełni na zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko pracownikom, ale wszystkim, którzy przebywają na terenie firmy (np.: goście). Podobnie jak w przypadku bhp; także w tym przypadku informacje nt. nieprawidłowości przekazywane są pracodawcy w formie opracowanego raportu.